Sabancı Vakfı
Ana Sayfa | English


1974-1983 1984-1993 1994-2003 2004-2013 2014-.... 2004-2013

 

2004-2013 YILLARI

Sabancı Vakfı, dünyada benimsenen çağdaş vakıfçılık anlayışı doğrultusunda yeniden yapılanma çalışmalarına girişir. 2006 yılından itibaren Sabancı Vakfı, faaliyetlerini "stratejik hayırseverlik" ekseninde şekillendirerek toplumsal ihtiyaçların giderilmesine yönelik projelere destek vermekle kalmayıp, bu çalışmaları yakından takip ederek sonuçlarını değerlendiren ve değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak daha etkin programlar geliştiren bir yapıya kavuşur.

Kadın, genç ve engellilerin sosyal yaşama aktif katılımlarını destekleyen Hibe Programları, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik Birleşmiş Milletler Ortak Programı, toplumsal duyarlılık bilincini yaygınlaştırma amacını taşıyan Fark Yaratanlar Programı ve Filantropi Seminerleri, Vakfın yeni stratejileri doğrultusunda hayata geçirdiği öncü çalışmalar arasında yerini alır.

Kadınlar, Gençler ve Engellileri odak noktasına koyduğu toplumsal farkındalık ve değer yaratan projeleri, Sabancı Vakfı'nın uluslararası bilinirliğini ve prestijini de artırır.

Vakfın stratejilerini uygulamadaki başarısı, Avrupa Vakıflar Merkezi Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi ve Raymond Georis Yenilikçi Filantropist Ödülü, Clinton Küresel Vatandaşlık Ödülü, David Rockefeller Köprü Kurucu Liderlik Ödülü ve Business Initiative Directions Uluslararası Kalite Altın Yıldızı Ödülü gibi üst üste alınan ödüllerle uluslararası arenada da teyit edilir.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

2004-2013 dönemi içerisinde Sabancı Vakfı, Mardin'in kültür hayatına yeni bir soluk getiren Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi gibi gurur duyacağı eserleri toplumun hizmetine sunmayı sürdürür.

Bu dönemde kültür ve sanat alanında öne çıkan çalışmalar Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu, Uluslararası Ankara Müzik Festivali ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın desteklenmeye başlaması olur.

2013 yılı sonuna gelindiğinde, artık Türkiye'nin her köşesine hayırsever eli uzanmış olan Sabancı Vakfı'nın 40 yılda Türkiye'nin 78 yerleşim merkezinde hizmete sunduğu kalıcı eser sayısı 120'yi aşar.

Vakfın 40 yılda verdiği burs sayısı ise 40 bine ulaşır.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl
 

İş hayatındaki üstün başarıları yanında yardımsever kişiliğiyle de ülke insanının gönlünde taht kuran Sakıp Sabancı'nın vefatının ardından, Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı Güler Sabancı üstlenir.

Sabancı Vakfı, 30. yılını kutladığı 2004 yılında, İzmit'te yaptırdığı ve 1999 yılında Marmara'da meydana gelen depremde veya başka sebeplerle engelli kalan kişilerin meslek sahibi olmaları amacını taşıyan Dilek Sabancı Gülen Yüzler Engelliler Mesleki Rehabilitasyon ve İşyeri Merkezi'ni hizmete açar.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Kuruluşunun 5. yılında Sabancı Üniversitesi, yaklaşık %50'si burslu 2.500 öğrenciye eğitim, 432 kişiye de istihdam olanağı sunar.

 
 

1986 yılında yanarak kullanılamaz hale gelen Kandilli Kız Lisesi, Sabancı Vakfı ve İstanbul Valiliği'nin katkılarıyla restore edilerek Sakıp Sabancı Kandilli Eğitim ve Kültür Merkezi - Adile Sultan Sarayı adıyla hizmet vermeye başlar.

Sakıp Sabancı'nın sağlığında restorasyon çalışmalarını yakından takip ettiği tarihi binanın yeniden ayağa kaldırılması Sakıp Sabancı'nın Vakfa ve ülkemize emanet bıraktığı son sosyal sorumluluk işlerinden birisidir.

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı sunmak amacıyla Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali açılışında "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" bu yıldan itibaren verilmeye başlanır.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Vakıf ülkeye kazandırdığı eğitim kurumlarına, gençlere yaptığı yatırımlara Kars'ta yaptırdığı Sabancı Kız Öğrenci Yurdu ile bir yenisini ekler.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi 2005 yılında "Picasso İstanbul'da" sergisiyle 20. yüzyılın en büyük sanatçılarından Pablo Picasso'nun tüm dönemlerini kapsayan 135 eseri İstanbullularla buluşturur.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl
 

Sabancı Vakfı, 2006 yılıyla birlikte yeniden yapılanma sürecine girer. Yıl içerisinde merkezini Adana'dan İstanbul'a taşıyan Vakıf, dünyadaki çağdaş vakıfçılık anlayışı doğrultusunda stratejilerini revize ederek yeni faaliyet alanları belirler.

Vakfın yeni uygulamalarından birisi, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik "Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı" kapsamında altı ilde hibe programlarının başlatılması olur.

Vakıf, 2006 yılında Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) başlattığı Okul Öncesi Beslenme Desteği projesine destek verir.

2006 yılının, Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nin hayata geçirilmesi çalışmalarına başlanması nedeniyle Vakıf tarihinde özel bir önemi vardır.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Vakıf, önceleri Süvari Kışlası, daha sonra Vergi Dairesi olarak kullanılan binanın kentin asırlardır biriktirilmiş kültürel mirasının tanıtımına katkı amacıyla restore ettirmek için kolları sıvar.

Tiyatronun çocuklara ve daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla Türkiye'yi karış karış gezecek olan Mehtap Ar'ın kurduğu çocuk tiyatrosu Art Tiyatro'ya desteği de bu yıl başlar.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 2005 yılındaki "Picasso İstanbul'da" sergisinin yarattığı heyecanın izleri henüz kaybolmadan, heykel sanatında modern çağın en büyük öncülerinden Rodin'in eserlerini sergiler.

2006 yılında Vakıf bünyesinde yaşanan bir başka değişiklik de Genel Müdürlük görevine Hüsnü Paçacıoğlu'nun getirilmesi olur.

 
 

2007 yılında yeni stratejileri belirleme çalışmaları sürecinde Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın VAKSA olan kısa adı daha kolay algılanmasını sağlamak amacıyla "Sabancı Vakfı" olarak değiştirilir.

2007 yılında Vakfın hayata geçirdiği faaliyetlerden biri de vakıfçılık ve sivil toplum alanındaki yeni yaklaşımlar konusunda bilgi paylaşımına aracılık eden Sabancı Vakfı Filantropi Seminerleri olur. Filantropi Seminerlerinin ilki "Dünyada Vakıfların Değişen Rolü" başlığıyla düzenlenir.

"Mor Sertifika" Programı kapsamında lise öğretmenlerine Sabancı Üniversitesi akademisyenleri tarafından toplumsal cinsiyet eğitimleri verilmeye başlanır.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Öğrenci sayısı 3.000'e yaklaşan Sabancı Üniversitesi, yurt dışındaki üniversitelerle yaptığı işbirlikleri neticesinde öğrenciler için yurt dışına açılan bir kapı olur.

Sabancı Üniversitesi kuruluşunun üzerinden sekiz yıl bile geçmeden dünyadaki en iyi 500 üniversite arasındaki yerini alır.

Sabancı Vakfı'nın verdiği bursların sayısı ise 30.000'i aşar.

Sanata verdiği köklü desteği sanat eğitimine de taşıyan Vakıf, 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı'nı hizmete açar.

Sabancı Vakfı, "Eğitime %100 Destek" kampanyası çerçevesinde başlatılan "Bilgisayarlı Eğitime Destek" projesine Adana'da bulunan 60 okula 1.260 bilgisayar bağışı ile destek verir.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Sabancı Vakfı ve Temsa işbirliği ile özel olarak tasarlanan ve bireysel gelişim ve kültür hizmetlerinin uzak bölgelerdeki vatandaşlara ulaştırılmasını amaçlayan "Toplum Hizmetleri Otobüsü" Hakkarililerin hizmetine sunulur.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, çok yönlü kültür ve sanat insanı Abidin Dino'nun gerçekleştirdiği çalışmalar ve yaşamının farklı dönemini yansıtan fotoğraflar ve dokümanları sergilemeye başlar.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl
 

Sabancı Vakfı, sivil toplum kuruluşlarının kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata aktif katılımları amacıyla geliştirdikleri projelere destek verdiği "Toplumsal Gelişme Hibe Programı" uygulamasını Türkiye'de ilk defa başlatan vakıf olarak, sektörde öncü rol üstlenir.

Sabancı Vakfı, kalıcı eserlerinde görev yapan yöneticilere yönelik Sabancı Üniversitesi'nde "Yönetici Geliştirme Programları" eğitim dizisini gerçekleştirir.

Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin açılışı, sonraki yıllarda da gelenek haline gelen açık hava gösterisiyle tüm Adanalıların katılımıyla yapılır.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Sabancı Vakfı kültür-sanat alanında ise, her yıl Başkentlileri müzikle buluşturan ve Avrupa Festivaller Birliği Üyesi olan Uluslararası Ankara Müzik Festivali'ni Onur Üyesi olarak desteklemeye başlar.

Ayrıca, Vakfın desteklediği Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu "Sevgi Emek İster" oyunu ile Anadolu'da 15 bin kilometre yol katederek 200 bin çocuğa ulaşır.

Dünya Gazetesi, Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Temsilciliği, Ulusal İnovasyon Girişimi, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin işbirliği ile düzenlenen "Katılımcı Yerel Kalkınmada İyi Örnekler Konferansı" kapsamında ödül için başvuran 131 proje arasından seçilen 6 proje Sabancı Vakfı tarafından ödüllendirilir.

Pekin'de düzenlenen Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan engelli sporcu Sabancı Vakfı tarafından ödüllendirilir.

Ayrıca, Türkan Sabancı'nın yaptığı bağışla yenilenen Bebek Parkı, Türkan Sabancı Bebek Parkı adıyla hizmete açılır.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl
Sabancı Vakfı | 40. Yıl
 

Sabancı Vakfı 35. yılını kutladığı 2009 yılında 78 yerleşim yerinde 120 kalıcı eserle Türkiye için 1 milyar ABD dolarının üzerinde bir değer yaratmanın ve verdiği bursların sayısının 34 bini aşmasının haklı gururunu yaşamaktadır.

Sakıp Sabancı'nın vasiyeti doğrultusunda medeniyetlerin beşiği olarak bilinen Mardin'e armağan edilen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi hizmete açılır. İlk üç ayında 30 bin kişinin ziyaret ettiği Müze, Sabancı Vakfı'nın gurur abidesi eserleri arasında yerini alır.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Sabancı Vakfı, yine bir yeniliğe imza atarak Türkiye'de toplumsal gelişmeye katkıda bulunanların öykülerini ve çalışmalarını gündeme getirerek, onları teşvik etmek ve topluma ilham vermek amacıyla "Fark Yaratanlar" projesini hayata geçirir.

Engellileri temel çalışma alanlarından biri olarak kabul eden Sabancı Vakfı, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin ülkeler tarafından onay ve uygulanmasının teşvik edilmesi amacıyla oluşturulan Engellilerin İnsan Hakları Avrupa Vakıflar Konsorsiyumu'na kurucu üye olur.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Vakıf 2009 yılında ayrıca, Cem Mansur'un liderliğinde kurulan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nı (TUGFO) desteklemeye başlar. Sabancı Vakfı'nın çalışmaları uluslararası kamuoyu tarafından takdir görmeye devam eder.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Raymond Georis Yenilikçi Filantropist Ödülü'ne layık görülür.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl
 

Sabancı Vakfı 2010 yılında, dünya çapında hayırseverlik alanında lider ailelerin bir araya geldiği ve küresel yoksulluk ve sosyal adalet için çalışmalar yürüttükleri Global Philanthropists Circle-GPC (Küresel Filantropi Ağı) üyesi olur.

Sabancı Vakfı, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'nin çocuk evliliklerini gündeme taşımak amacıyla yürüttüğü "Çocuk Gelinler" projesini desteklemeye başlar.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Sabancı Vakfı tarafından Enerjisa'nın bağışıyla yaptırılan Enerjisa Bandırma Fen Lisesi ve Yurdu hizmet vermeye başlar.

Sabancı Vakfı desteği ile Eğitim Reformu Girişimi tarafından gerçekleştirilen Okul Liderliği Eğitim Programı'na İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van illerinden okul yöneticileri katılır.

Vakıf 2010 yılında ayrıca Eğitim Reformu Girişimi'nin her yıl düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'na destek sağlar.

Sabancı Vakfı, toplumun hizmetine sunduğu kalıcı eserlerin yöneticilerinin yönetim kapasitelerini artırmak amacıyla 2008 yılında düzenlediği Yönetici Geliştirme Programı'na 2010 yılında toplumsal cinsiyet eğitimi modülünü ekleyerek, Okul Yöneticileri Geliştirme Programı'nı hayata geçirir.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Sabancı Üniversitesi, toplumsal cinsiyet, kadın hakları ve kadın araştırmaları konusunda bugüne kadar yaptığı ve gelecekte yürüteceği çalışmaları tek çatı altında toplamak için "Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu"nu kurar.

2010 yılında Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi "Abidin Dino Mardin'de" sergisine ev sahipliği yapar.

 
 

2008 yılından bu yana devam eden Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında 2011 yıl sonu itibarıyla, desteklenen 20 proje, 71 ilde, eşit fırsatlardan yararlanamayan 60 bin kişinin hayatında fark yaratır.

Bir veya daha fazla engeli olan Serebral Palsili çocuklar ile çeşitli nedenlerle öğrenme güçlüğü bulunan çocukların eğitim alabilmeleri amacıyla yaptırılan Metin Sabancı Okulları hizmete açılır.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Yıl içerisinde Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi'nin açılması, araştırma ve geliştirmeye hak ettiği değerin verilmesi bağlamında Türkiye'ye örnek bir hamle olur.

2011 yılının Sabancı Vakfı açısından en dikkat çekici gelişmesi ise, 42 adayla yarıştığı Avrupa Vakıflar Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği seçimlerinde en yüksek oy alan iki vakıftan biri olarak üyeliğe seçilmesi olur.

2011 yılında ayrıca, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, kadın ve kız çocuklarına yaptığı katkılardan dolayı Clinton Küresel Girişimi tarafından Küresel Vatandaşlık Ödülü'ne (Clinton Global Citizen Award) layık görülür.

Genel Müdürlük görevini 2006 yılından bu yana başarıyla sürdüren Hüsnü Paçacıoğlu, bu görevi Zerrin Koyunsağan'a devreder.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl
Sabancı Vakfı | 40. Yıl
 

Sabancı Vakfı, 2006-2010 yılları arasında kadın haklarının güçlendirilmesine yönelik yürüttüğü ortak programın devamı niteliğindeki "Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı" kapsamında 11 ilde yapılacak çalışmalara destek vereceği üç yıllık bir programa başlar.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, kuruluşunun 10. yılını, aynı zamanda Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılı olması vesilesiyle "Karanlıkla Işığın Buluştuğu Yerde... Rembrandt ve Çağdaşları - Hollanda Sanatının Altın Çağı" ve "Monet'nin Bahçesi" gibi çok önemli iki sergiyle taçlandırır. Ayrıca SSM Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu, çağdaş sergileme anlayışıyla, geleneksel sanatları teknolojiyle buluşturarak yeniden düzenlenir.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Çimsa bağışı ile Eskişehir'de inşa edilen ve 2012 yılında hizmet vermeye başlayan Sabancı Uzay Evi, Türkiye'deki en büyük ve son teknolojinin kullanıldığı uzay evi olma özelliğini taşımaktadır.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, yoksullukla mücadele, temiz çevre, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim konularına etkili çözümler getirilmesini sağlamayı amaçlayan Clinton Küresel Girişimi'ne (CGI) üye olur.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Sabancı Vakfı'nın toplumsal gelişme için hayata geçirdiği ve üçüncü sezonunu tamamlayan "Fark Yaratanlar" program videolarını internet ve sosyal medya aracılığıyla izleyenlerin sayısı 2,5 milyona ulaşır.

 
 

Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 15. yaşını kutlarken, başlangıçtan itibaren 38 farklı ülkeden 74 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı 5.000'den fazla sanatçıyı ağırlayan, sadece Adanalı sanatseverlerin değil Türkiye'nin birçok yerinden seyircinin akın ettiği 80 binden fazla kişiye ulaşan bir festivale dönüşür.

"Çocuk Gelinler" konusuna dikkat çekmek amacıyla daha önce de önemli çalışmalara imza atan Sabancı Vakfı, 2013 yılında "Girls Not Brides" platformunun organize ettiği "Çocuk Evliliklerine Beraber Son Verebiliriz: Ülkelerden Örnekler" toplantılarına ev sahipliği yapar.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Toplumsal Gelişme Hibe Programı'nın 6. yılında Sabancı Vakfı'nın 72 ilde 37 proje ile doğrudan ve dolaylı olarak dokunduğu insan sayısı 300 bini geçer. Birleşmiş Milletler Ortak Programı ve Fark Yaratanlar Programı da dahil edildiğinde, programlar kapsamında Sabancı Vakfı'nın dokunduğu insan sayısı 2,5 milyona yakındır.

Hayırseverlik alanında öncü ve etkili çalışmalar yapan liderlere verilen David Rockefeller Köprü Kurucu Liderlik Ödülü, 2013 yılında Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'ya verilir. Sabancı Vakfı ayrıca, kalite kültürünü yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir büyüme konularında uzman uluslararası kuruluş Business Initiative Directions (BID) tarafından sektöründe lider kurumlara verilen Uluslararası Kalite Altın Yıldızı Ödülü'ne (International Gold Star for Quality) layık görülür.

Vakıf, "Fark Yaratanlar" Programı ile dördüncü sezon sonunda 100 Fark Yaratan'ın öyküsünü toplumla paylaşmanın gururunu yaşar.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, çağdaş sanatın yaşayan efsanesi Anish Kapoor'un çoğu daha önce sergilenmemiş taş eserlerinden oluşan "Anish Kapoor İstanbul'da" sergisini düzenler.

1980 yılında eğitime başlayan, ancak 2011 Van Depremi sonrasında ildeki yeniden yapılanma dikkate alınarak yeniden inşası kararı alınan Hacı Ömer Sabancı İlkokulu ve Ortaokulu'nun yapımı tamamlanarak eğitime başlar. Ayrıca, Mardin'de yaptırılan Sabancı Mardin Kız Yurdu da Vakfın kalıcı eserleri arasına eklenir.

Kurulduğu günden bu yana gençlerin geleceğine yatırım yapmayı en temel görevi olarak kabul eden Sabancı Vakfı'nın burs verdiği başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere sağladığı burs sayısı 40 bine ulaşır.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl