Sabancı Vakfı
Ana Sayfa | English


1974-1983 1984-1993 1994-2003 2004-2013 2014-.... 2004-2013

 

1984-1993 YILLARI

Sabancı Vakfı, bu dönemde de "paylaşma" ilkesiyle hareket etmeye, özellikle eğitim alanındaki faaliyetleriyle çağdaş, üretken ve yaratıcı bir genç neslin oluşmasına katkı vermeye devam eder.

1984 - 1993 yılları arasında Türkiye'ye 50 yeni kalıcı eser kazandıran Vakfın, kuruluşundan itibaren yarattığı toplam eser sayısı 27 ilde 68'e (23 eğitim kurumu, 13 öğrenci yurdu, 7 kültür merkezi, 5 sağlık tesisi, 4 öğretmenevi, 4 kütüphane, 4 anaokulu ve kreş, 3 spor tesisi ve 5 sosyal tesis), öğrencilere sağladığı burs sayısı ise 16 bini geçer.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Vakıf, toplumsal hizmetlerini hız kesmeden sürdürürken dünyada hayırseverlik faaliyetlerini de yakın izlemeye almak, uluslararası deneyimlerden faydalanmak ve kendi birikimlerini aktarmak amacıyla ABD Vakıflar Birliği (COF) ve Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) gibi dünyanın önde gelen filantropi platformlarına üye olur.

Öte yandan Vakıf, sivil toplum ve vakıfçılığın Türkiye'de gelişmesinin desteklenmesi amacıyla kapsamlı çalışmalar yapacak olan Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'nın (TÜSEV) kuruluşunda da aktif rol oynar.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl
 

28 katlı, 1.100 öğrenci kapasiteli, modern mimarisi ile Ankara'nın en yüksek ve göz alıcı binalarından birisi olan Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu, Sabancı Vakfı'nın ülkemize kazandırdığı önemli kalıcı eserler arasında yerini alır.

Vakıf, Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nun faaliyete girmesi nedeniyle 10. gurur yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sadıka Sabancı nezdinde ödüllendirilir.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl
 
 

1985 yılı, Vakfın Türkiye'nin gelişmesi için meydana getirdiği kalıcı eserlerin yapımına hız verdiği bir yıl olur.

Adana'da Çukurova Üniversitesi bünyesindeki Özdemir Sabancı Kapalı Yüzme Havuzu ve Ankara'da yaptırdığı Sadıka Sabancı Kütüphanesi'nin yanı sıra Artvin'de yaptırdığı Sadıka Sabancı Halıcılık Atölyesi ve Bingöl'de yaptırdığı Sabancı İlköğretim Okulu ile Vakıf, yardım elini tüm Türkiye'ye uzatmaya kararlı olduğunu gösterir.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Yine aynı yıl Ankara'da Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin restorasyonu Sabancı Vakfı tarafından tamamlanır.

 
 

Vakıf için 1986 yılı; biri Kahramanmaraş'ta, diğeri Kayseri'de olmak üzere iki Sabancı Kültür Merkezi, Erzurum'da Sabancı İlkokulu ve Ortaokulu, Artvin'de Sabancı Kız Yetiştirme Yurdu gibi kalıcı eserleri hizmete sunduğu, böylece ülkemizin her yerine hizmet götürme isteğinin iyice belirginleştiği bir yıl olur.

1986 yılı içinde yapımı tamamlanarak faaliyete geçen 3 eğitim kurumu, 2 kültür merkezi, 1 öğrenci yurdu, 1 kütüphane, 1 kreş ve 1 sağlık merkeziyle Vakfın, başlangıçtan 1986 yıl sonuna kadar meydana getirdiği kalıcı eser sayısı 33'e ulaşır.

Yıl içerisinde Vakfın Genel Müdürlüğü'ne Vecdi Özgül getirilir.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl
 
 

Sabancı Vakfı'nın eğitime verdiği büyük destek en üst kademede takdir görerek T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından bir sertifika ile ödüllendirilir.

Yıl içerisinde yapımı tamamlanarak hizmete giren ilköğretim okulu, lise ve kültür merkeziyle Batman, Edirne ve Sivas da Vakfın hayırseverlik çalışmalarının ulaştığı iller arasına girer.

Vakıf, yıl içinde 1949 yılında Washington'da kurulan ve bünyesinde 1.700'den fazla üye vakıf ve kurum bulunduran ABD Vakıflar Birliği'ne (COF) üye olur.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl
 

1988 yılında Vakıf, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından "Yılın Vakfı" Beratı ile ödüllendirilir.

Aralarında Vakfın ilk kez yatırım yaptığı Bolu ve Hakkari'nin de olduğu beş ilde tamamlanan 10 tesisle, kalıcı eser sayısı 46'ya yükselirken 1988 yılı sonu itibarıyla Vakfın yaptırdığı okullarda 17 bin öğrenci eğitim görmekte, yurtlarda 3 bin öğrenci kalmakta, kütüphanelerinden ise ayda 50 bini aşkın insan yararlanmaktadır.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Bu arada, Vakfın her yıl burs verdiği öğrenci sayısı hızla artmış, 1987-1988 öğretim yılında 1.200 öğrenciye burs verme potansiyeline erişmiştir.

 
 

Vakfın kuruluşunun 15. yılında Türkiye genelinde yaptırdığı kalıcı eser sayısı 49'a, burs verdiği yıl içindeki öğrenci sayısı 1.300'e ulaşır.

Vakıf, 1989 yılında Bitlis, Erzincan ve Şanlıurfa'da hizmete açtığı öğrenci ve yetiştirme yurtlarıyla özellikle kız öğrencilerin eğitimine verdiği desteği güçlü bir şekilde sürdürür.

Gençlere yönelik eğitim, spor, kültür ve sağlık tesisleri yaptırarak diğer kuruluşlara örnek olması nedeniyle Çukurova Üniversitesi, Vakıf Başkanı Hacı Sabancı'ya fahri doktorluk payesi verir.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl
 

Çukurova Üniversitesi'nin eğitim kalitesine büyük bir atılım yaptıran Hayırlı Sabancı Yabancı Diller Yüksekokulu ve Vakfın KKTC'de yaptırdığı ilk eser olan Sabancı Öğrenci Yurdu hizmete girer.

Bu yıl ayrıca, Vakfın ülke genelinde yaptırdığı kalıcı eserlere Şanlıurfa'da Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Malatya'da Sabancı Kültür Merkezi ve Yıldız Teknik Üniversitesi içinde Yüksel Sabancı Sanat Merkezi gibi tesisler eklenir.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl
 
 

Sabancı Vakfı, bakıma ve korunmaya muhtaç kişileri unutmayarak, Darülaceze müessesi içinde Sadıka Sabancı Çok Amaçlı Salonu'nu yaptırır ve Darülaceze sakinlerinin hizmetine sunar. Bu yılda Yozgat da Sabancı Kız Öğrenci Yurdu ile Vakfın hizmet sunduğu iller arasına girer ve İstanbul'da Özdemir Sabancı Spor Salonu'nun yapımı tamamlanarak hizmete açılır.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Sabancı Vakfı, Avrupa'daki vakıflar için destekleyici yasal ve mali ortamların yaratılması, 3. sektörün altyapısının güçlendirilmesi ve vakıflar ile alanda faaliyet gösteren diğer kurumlar arasında işbirliği ve ortaklıkların teşvik edilmesi amacıyla kurulan Avrupa Vakıflar Merkezi'nin (EFC) üyesi olur.

 
 

Vakıf, kamu düzenini ve vatandaşların canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini büyük özverilerle koruyan emniyet mensuplarını da unutmayarak onların dinlenme, sosyal, eğitsel ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İstanbul Beylerbeyi'nde yaptırdığı Sabancı Polisevi'ni hizmete sokar.

1992 yılında Türkiye'nin her yerinde kalıcı eserler meydana getirme geleneği devam eder; Manisa'da Sabancı Öğretmenevi, Ordu'da Sabancı Çocuk Yuvası yaptırılarak hizmete açılır.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl
 
 

Türkiye'de alanında kurulan ilk araştırma merkezi olma vasfını taşıyan İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sabancı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı yıl içerisinde hizmete açılır.

Faaliyete geçen 6 yeni tesisle, Vakfın Türkiye genelindeki 35 yerleşim biriminde yaptırdığı kalıcı eserlerinin sayısı 68'e ulaşır. Bu yılda Kırşehir, Sabancı Öğretmenevi ile Muğla ise Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi ile Vakfın hizmet sunduğu iller arasına girer.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Sabancı Vakfı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'nın (TÜSEV) kurulmasında aktif rol oynar ve Vakfın Yönetim Kurulu üyesi olur.

Yine 1993 yılında, Genel Müdürlük görevine, bu görevi 2006 yılına kadar sürdürecek olan Erbay Fiş getirilir.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl