Sabancı Vakfı
Ana Sayfa | English


1974-1983 1984-1993 1994-2003 2004-2013 2014-.... 2004-2013


1974-1983 YILLARI

Merhum Sakıp Sabancı'nın önderliğinde Sabancı kardeşlerin ailenin hayır geleneğini kurumsal bir düzleme oturtmak amacıyla başlattıkları çalışma sonucunda, Hacı Ömer Sabancı Vakfı (kısa adı Sabancı Vakfı) 22 Mart 1974 tarihinde kurulur.

Sadıka Sabancı'nın da dile getirdiği gibi, oğulları bu çabalarıyla eğitim ve sağlık gibi toplumun temel meselelerinde insanlara el uzatarak babaları Hacı Ömer'in izinden gittiklerini ortaya koyarlar. Sadıka Ana, bu girişime 25 milyon lira tutarındaki evleri, tarlaları, arsaları ve birçok şirketteki hisse senetlerinden oluşan tüm mal varlığını bağışlayarak Cumhuriyet tarihinin o güne kadar görülmüş en büyük bağışıyla destek verir.

Sadıka Ana'nın tereddütsüz malının tamamını bağışlaması, Vakfın sadece maddi dayanağını oluşturmakla kalmaz, ayrıca Sakıp Sabancı'nın tabiriyle "bu sosyal hizmet yarışı"nda Sabancı kardeşlere büyük bir manevi güç de verir. İlk etapta Adanalı binlerce fakir çocuğun eğitimine burs vermek suretiyle tahsis edilen bu kaynak aynı zamanda tüm Türkiye'yi kucaklayacak bir hayırseverlik hareketinin kıvılcımını çakacaktır.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Sadıka Sabancı'nın büyük bir heyecan, mutluluk ve iç huzuruyla yaptığı bu yardım, onun 1974 yılında "Yılın Annesi" olarak onurlandırılmasına yol açacaktır.

Kuruluşuyla birlikte Sabancı Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı üstlenen Hacı Sabancı, bu görevi yürüttüğü 24 yılda Sabancı Topluluğu'nun sanayi ve ekonomi alanlarında eriştiği gücü sosyal alanlara da taşıması için büyük mesai harcar. Vakfın ilk Genel Müdürü ise bu görevi 12 yıl boyunca yürütecek olan Kamil Yeşilpınar olur.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Vakıf faaliyetleri düzenlenirken Sabancı Ailesi'nin ilkeleri doğrultusunda bazı öncelikler tespit edilir.

Maddi ihtiyaç sahibi gençlere burs verilmesi, yeterli eğitim olanaklarına sahip olmayan kız öğrenciler için yurtların yaptırılması ve Türkiye'nin gelişmesi için çok kritik bir öneme sahip olan mesleki ve teknik eğitim veren okullara ağırlık verilmesi Vakfın ilk dönem stratejisini şekillendirir.

Engelli bireylerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar ve yatırımlar da Vakfın kuruluşundan itibaren en çok önem verdiği alanların başında gelir.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Temel odak noktası "eğitim" olan Sabancı Vakfı'nın ilk faaliyetlerinin önemli bölümünü de eğitime modern tesislerin kazandırılması oluşturur.

İlk 10 yılda, sadece Sabancı Ailesi'nin maddi desteğiyle hayır hizmetleri sürdüren Vakıf, bu dönemde Adana, Kayseri, İstanbul, Van, Kocaeli ve Mersin olmak üzere Türkiye'nin 6 ilinde yaptırdığı 15 kalıcı eseri toplumun hizmetine sunar.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl

7 eğitim kurumu, 3 öğrenci yurdu, 2 sağlık tesisi, 1 kültür sitesi, 1 kütüphane ve 1 spor tesisinden oluşan bu dönem kalıcı eserlerinin bir kısmına aile bireylerinin adları verilir. Bunlar arasında; Adana'da Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi, Sadıka Sabancı İmam Hatip Lisesi Yurdu, Hacı Sabancı Kız Öğrenci Yurdu, İhsan Sabancı Kız Teknik ve Meslek Lisesi ile İstanbul'da Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi, Erol Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi ve Şevket Sabancı Lisesi yer almaktadır.

Sabancı Vakfı | 40. Yıl Sabancı Vakfı | 40. Yıl