Sabancı Vakfı
Ana Sayfa | English


1974-1983 1984-1993 1994-2003 2004-2013 2014-.... 2004-2013

BU TOPRAKLARDAN KAZANDIKLARIMIZI
BU TOPRAKLARIN İNSANLARI İLE PAYLAŞMAK


Sabancı Vakfı | 40. Yıl

Sabancı Ailesi bireylerinin kişisel hayırseverlik girişimleriyle başladı her şey... "Kazancı bölüşmek en büyük fazilettir" mirasına, 40 yıl önce Sadıka Sabancı'nın tüm mal varlığını bağışladığı Vakıf aracılığıyla büyük bir değer katıldı. Hayırseverlik bayrağı elden ele, gönülden gönüle taşındı ve bugünlere gelindi.

Merhum Hacı Ömer Sabancı'nın bir yaşam felsefesi olarak kabul ettiği "Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak..." ilkesini benimseyen ve "kazancı bölüşme"nin en büyük fazilet olarak düşünüldüğü bir aile ortamında büyüyen Sabancı kardeşler, bu düşünceden yollarına devam ederek, hayır işlerini düzenli bir şekilde yürütebilmek amacıyla 1974 yılında Hacı Ömer Sabancı Vakfı (Sabancı Vakfı)'nı kurmuşlardır. Bu girişimlerinde de en büyük desteği tüm mal varlığını Vakfa bağışlayan anneleri merhume Sadıka Sabancı'dan almışlardır.

Sabancı Vakfı'nın var olma nedeni "Toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak insanların hayatında fark yaratmak" olarak benimsenmiştir.

Sabancı Vakfı'nın hayır işlerinin başlangıcı, Sabancı Ailesi'nin Adana'da yaptırdığı iki ilköğretim okuludur. Daha sonrasında ülkemize hizmet yarışı, eğitim ile birlikte sağlık, kültür ve spor alanlarında kalıcı eserler, etkinlikler, burslar ve ödüller ile devam etmiştir.